Osmo Fit

400 g (Art.nr.: 51095)

Productbeschrijving

 

Ideaal om zacht leidingwater harder te maken en voor het remineraliseren van gezuiverd water. Met een Ca:Mg-verhouding van 4 : 1 en een KH:GH-verhouding van 1 : 2,2. Osmo Fit bevat alle sporenelementen is vrij van keukenzout, fosfaat en nitraat. 400 g is voldoende voor 4000 l bij een verhoging van 1° KH en 2,2 °GH.

 

Dosering:

om 100 liter water met 1 °dKH te verhogen, is tien gram (g) Osmo Fit nodig resp. om 100 liter water met 1 °dGH te verhogen, is 4,5 g Osmo Fit nodig.

 

Aquarianen, die veeleisende dieren houden, gebruiken vaak omkeerosmosewater om de waterwaarden exact aan de behoeften van de gehouden dieren aan te passen. Maar, let op: Het omkeerosmosewater mag niet puur gebruikt worden, omdat het geen enkele mineraal meer bevat.

Met het hardingszout Osmo Fit voegt u alle noodzakelijke mineralen toe aan het omkeerosmosewater (ook gede-ioniseerd water genoemd) in een exact bepaalde verhouding.

Osmo Fit is vrij van natriumchloride, nitraten en fosfaten of „vulstoffen“ en bevat alle sporenelementen, die in natuurlijke wateren - met uitzondering van zeewater - voorkomen.

Osmo Fit verhoogt de hardheid met een KH / GH verhouding van 1: 2,2.

 

Onze tip:

Wilt u een andere verhouding van KH : GH instellen, dan kunt u Osmo Fit combineren met de producten KH / pH Fit plus resp. GH Fit.

 

Bevat: 
Calciumchloride

Gevarenaanduiding: 
H 319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veilligheidsinstructie: 
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

 
 

Downloads

Gebruikshandleiding / Osmo_Fit
     (PDF, 228,8 KB)

Daarvoor adviseren wij

 
pH KH FIT plus
250 ml
meer maten voorhanden...