Verwarmingssysteem

Het allerbelangrijkste voordeel van een vloerverwarming is de integratie van de bodem binnen het temperatuurgebied van het aquarium. In tegenstelling tot een staafverwarming is hierdoor een zelfde temperatuur in het water en op de bodem mogelijk. Het is precies zo in een natuurlijke biotoop. Bovendien wordt de in natuurlijk water heersende stroming van het vloerwater gekopieerd; aan de planten worden voedingsstoffen voor een betere groei toegevoegd en de vermindering van organisch afval door bacteriën wordt door een verbetering van de watercirculatie verhoogd. Zo ontstaan natuurlijke voorwaarden voor een optimaal aquarium.

 
Thermik Set 120
20 W, 3 m
meer maten voorhanden...