Informatie over gegevensbescherming op de website van Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

Hierna willen wij u (conform art. 12 e.v. DSGVO) informeren welke persoonsgegevens (hierna ook wel "gegevens" genoemd) wij verzamelen in het kader van het ter beschikking stellen van de website, de inhoud en de functies ervan en voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 9
53501 Grafschaft - Gelsdorf
Deutschland

 

Geautoriseerde vertegenwoordiger: Axel Pinders
e-mail adres: info@dohse-aquaristik.de

Meer informatie over het bedrijf en verdere contactgegevens vindt u in ons impressum: https://www.dohse-aquaristik.de/impressum

 

WELKE VAN UW GEGEVENS VERWERKEN WE?

In het kader van onze website verwerken wij verschillende soorten gegevens:
- Voorraad-/hoofdgegevens (bijv. naam, adres)
- Inhoudelijke gegevens (bijv. verzonden berichten, tekstinvoer)
- Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer)
- Communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
- Gebruiksgegevens (bijv. bezochte subpagina's, zoektermen, interessegebieden, toegangsduur/tijden)

Wij verwerken deze gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen:
- geïnteresseerde partijen en gebruikers (bijv. bezoekers van de website)
- Werknemers (bv. werknemers in loondienst, sollicitanten)
- Zakelijke partners (bijv. prospects, klanten, leveranciers)
- Communicatiepartners

 

WAAROM EN MET WELK DOEL VERWERKEN WE DEZE GEGEVENS?

Via onze website hebben wij de mogelijkheid om bezoekers te voorzien van informatie over ons bedrijf, producten en diensten. Deze informatieverstrekking geschiedt op basis van een rechtmatig belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).

Indien wij gegevens van u ontvangen, zullen wij deze gegevens alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben ontvangen of verzameld.

Gegevensverwerking voor andere doeleinden wordt alleen in overweging genomen als aan de noodzakelijke wettelijke vereisten in overeenstemming met artikel 6, lid 4, van de DSGVO is voldaan. In dit geval zullen wij uiteraard voldoen aan de eventuele informatieverplichtingen op grond van art. 13 lid 3 DSGVO en art. 14 lid 4 DSGVO.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- Terbeschikkingstelling van de website, de functies en de inhoud ervan
- Beantwoorden van vragen en communicatie
- Veiligheidsmaatregelen
- Bereikmeting, marketing en direct marketing
- Vervulling van (pre)contractuele verplichtingen, uitvoering en dienstverlening

 

EN SPECIALE OPMERKING: HET AANBIEDEN VAN HET ONLINE AANBOD EN DE WEBHOSTING

Wij maken gebruik van een webhostingprovider om onze online diensten veilig en efficiënt aan te bieden. We vertrouwen op zijn infrastructuur en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte, databases en technische onderhouds- en beveiligingsdiensten.

Alleen al door het gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch verzameld door de systemen in het kader van webhosting. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om de stabiliteit en de veiligheid van de systemen te waarborgen. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van de rechtsgrondslag van het rechtmatige belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).
Dergelijke gegevens (in het kader van toegang/logbestanden) kunnen bestaan uit IP-adres, datum/tijdstip van de aanvraag, inhoud van de opgevraagde pagina, verzonden inhoud, verzonden gegevensvolumes, verwijzende website, browser, besturingssysteem, taal, enz.
Deze verzamelde gegevens worden na een week automatisch verwijderd of anoniem gemaakt.

Om de gegevens van de gebruiker verder te beschermen, gebruiken we extra veiligheidsmaatregelen zoals het verkorten van het IP-adres of SSL-codering van de website.

Gebruikte webhostingproviders:

Host Europe
Provider: Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, Deutschland
Website: https://www.hosteurope.de
Privacybeleid: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/

 

EEN SPECIALE OPMERKING: COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser automatisch op uw computer worden opgeslagen. Ze maken de analyse van uw gebruik van de website mogelijk, maar ook de toewijzing van de door u gevraagde inhoud.

Er zijn twee verschillende soorten cookies.
Tijdelijke cookies (bijv. sessiecookies) worden door uw browser automatisch verwijderd zodra u de website verlaat of, afhankelijk van uw instellingen, wanneer u uw browser afsluit. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goed gebruik van de website.

Permanente cookies blijven actief in het geheugen totdat u actief uitlogt of totdat een vooraf bepaalde duur is overschreden. U kunt deze cookies ook te allen tijde actief verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Deze cookies kunnen de interesses van de gebruikers opslaan of worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden.

Er zijn ook essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de functionaliteit van de website.

Deze website maakt alleen gebruik van tijdelijke cookies die nodig zijn voor de werking van de website. Aangezien deze essentieel zijn voor het gebruik van het online aanbod, is de verwerking ervan gebaseerd op de rechtsgrondslag van het rechtmatige belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).

 

EEN SPECIALE OPMERKING: NIEUWSBRIEF

We sturen regelmatig een nieuwsbrief om onze abonnees op de hoogte te houden van nieuws en nieuwe producten en diensten.

De registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in principe via de zogenaamde Double-Opt-In procedure. Nadat u zich in het bijbehorende formulier op onze website heeft aangemeld voor de nieuwsbrief met uw e-mailadres, ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Als u uw inschrijving op de nieuwsbrief bevestigt door op de link te klikken, is het registratieproces voltooid. Om de wettelijke vereisten voor het bewijs van deze dubbele opt-in te documenteren, logt onze nieuwsbriefdienstverlener uw IP-adres en het tijdstip van toestemming. Voor een permanent bezwaar tegen de ontvangst van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres in een zwarte lijst opgeslagen. De registratie van het juiste verloop van het registratie-/afschrijvingsproces is gebaseerd op de rechtsgrondslag van het rechtmatige belang (artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO).

De verzending van de nieuwsbrief is opnieuw gebaseerd op de wettelijke basis van toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Klik hiervoor op de desbetreffende uitschrijvingslink in de voettekst van elke nieuwsbrief of neem contact met ons op via e-mail, opnieuw op basis van de wettelijke basis van de toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Klik hiervoor op de juiste afmeldlink in de voettekst van elke nieuwsbrief of neem contact met ons op via e-mail op info@dohse-aquaristik.de - wij helpen u graag verder.

Bovendien stelt onze nieuwsbriefdienstverlener ons in staat om het succes van onze nieuwsbriefcampagne te analyseren. Voor dit doel bevatten nieuwsbrieven zogenaamde webbakens - zeer kleine, transparante afbeeldingen die bij het bekijken van de nieuwsbrief van de server van de aanbieder van de nieuwsbrief worden geladen, waarmee wordt aangegeven dat de e-mail is geopend. Wanneer u deze webbakens opent, wordt technische informatie verzameld, evenals informatie over uw browser en computersysteem, het IP-adres en het tijdstip van toegang. Verder wordt verzameld welke links zijn aangeklikt. Deze informatie kan om technische redenen aan de gebruiker worden toegewezen, maar het is niet ons doel om de gebruiker te bespioneren. We willen onze inhoud alleen maar beter en interessanter voor u maken door deze te analyseren.

Gebruikte aanbieders van nieuwsbrieven:
Newsletter2go
Provider: Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin
Website: https://de.sendinblue.com/
Privacybeleid:  https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ 

EEN SPECIALE OPMERKING: CONTACTFORMULIER

Als u ons via het contactformulier een aanvraag wilt sturen, worden de door u verstrekte gegevens (inclusief uw e-mailadres, uw naam en uw verzoek) opgeslagen en aan ons doorgegeven. Deze verwerking van uw aanvraag is gebaseerd op de rechtsgrond van de uitvoering van precontractuele/contractuele maatregelen (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en verder op het gerechtvaardigde belang bij het beantwoorden van uw aanvraag (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Wij zullen de van u ontvangen gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming. Wij zullen de gegevens die in dit verband ontstaan, verwijderen nadat de opslag niet meer nodig is (bijvoorbeeld wanneer de aanvraag is afgerond) of de verwerking beperken als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

 

EEN SPECIALE OPMERKING: INGEBEDDE FUNCTIES EN INHOUD

Wij proberen altijd de inhoud van onze website interessant en nuttig voor u te maken. Hiervoor integreren we functionele en inhoudelijke elementen van andere aanbieders ("third party providers"). Dit kunnen kaarten, lettertypen, video's, grafieken of andere interactieve inhoud zijn.

Voor de integratie van dergelijke inhoud is het noodzakelijk dat de derde partij uw IP-adres ontvangt. Zonder uw IP adres zal de Derde Partij de Content niet kunnen bekijken/doorsturen naar u. Bij het ophalen van de inhoud kan de derde aanbieder cookies plaatsen om het bezoekersverkeer naar de door u bezochte pagina's te analyseren. Verder kunnen gegevens zoals locatiegegevens, duur van het bezoek, verwijzingspagina's, informatie over het besturingssysteem en de browser worden verwerkt.

Wij gebruiken de inhoud van deze derden-aanbieders op basis van de wettelijke basis van rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Gebruikte aanbieders:

Google Maps
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Website: https://cloud.google.com/maps-platform
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active
Oppositie (opt-out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated

YouTube-Videos
Anbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Webseite: https://www.youtube.com
Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Widerspruchs (Opt-Out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://adssettings.google.com/authenticated

 

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG IS DE VERWERKING GEBASEERD?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in principe - tenzij er specifieke wetgeving is - artikel 6 DSGVO. De volgende mogelijkheden zijn hier bijzonder relevant:

- Gegevensverwerking op basis van toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO)
- Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten of precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO)
- Gegevensverwerking op basis van belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO)

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 DSGVO.

 

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS OPGESLAGEN?

Wij verwerken de gegevens zo lang als nodig is voor het betreffende doel.

Voor zover er wettelijke opslagverplichtingen zijn - bijvoorbeeld in het handelsrecht of fiscaal recht - worden de betreffende persoonsgegevens opgeslagen voor de duur van de opslagverplichting. Na het verstrijken van de bewaarplicht gaan wij na of er nog behoefte is aan verdere verwerking. Als een noodzaak niet meer bestaat, worden de gegevens gewist.

In principe onderzoeken we tegen het einde van een kalenderjaar de gegevens met het oog op de noodzaak van verdere verwerking. Vanwege de omvang van de gegevens wordt dit onderzoek uitgevoerd met betrekking tot specifieke soorten gegevens of het doel van de verwerking.

Uiteraard kunt u te allen tijde (zie "Uw rechten als betrokkene") informatie opvragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, indien niet noodzakelijk, verzoeken om de gegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken.

 

AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN DE GEGEVENS DOORGEGEVEN?

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, indien de doorgifte is toegestaan op basis van een belangenafweging in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens door te geven of indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. In de aanloop naar een eventuele openbaarmaking van uw gegevens zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens ook bij de derde partij wordt gewaarborgd.

 

WAAR WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

WAAR UW GEGEVENS WORDT BEWERKT Tenzij in de afzonderlijke functies anders wordt uitgelegd, worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt in computercentra in de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Wij hebben geen invloed op de plaats waar uw gegevens worden verwerkt door de nieuwsbrief of aanbieders van embedded content. Voor meer details, raadpleeg hun berichten over gegevensbescherming.

 

UW RECHT ALS "GETROFFEN"

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken.

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij dan van u kunnen eisen dat u het bewijs levert dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bij het aanvragen van informatie willen we erop wijzen dat we geen toegang hebben tot de metagegevens die worden of werden verwerkt door de nieuwsbriefdienstverlener of de leveranciers van ingesloten content. Daarom kunnen wij u hierover geen informatie verstrekken. Alleen de betreffende aanbieder heeft zelf toegang tot de gegevens die over zijn gebruikers zijn opgeslagen om informatie te verstrekken en alleen deze aanbieder heeft toegang om indien nodig passende maatregelen te nemen.
Mocht u toch hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bovendien hebt u het recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften. Hetzelfde geldt voor een recht op gegevensoverdracht.

In het bijzonder heeft u een recht van bezwaar conform art. 21 lid 1 en 2 DSGVO tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van een directe reclamecampagne, indien deze gebaseerd is op een belangenafweging.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U vindt een overzicht van de gegevensbeschermingsfunctionarissen van de landen, evenals hun contactgegevens, door op de volgende link te klikken: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

ZO KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONZE MEDEWERKER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
U kunt als volgt contact met hem opnemen:

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter -
Otto-Hahn-Str. 9
53501 Grafschaft - Gelsdorf
Deutschland
E-Mail:datenschutz@dohse-aquaristik.de

 

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij stellen alles in het werk om deze gegevensbeschermingsverklaring regelmatig bij te werken en up-to-date te houden. Daarom is het mogelijk dat de inhoud van deze verklaring verandert. Informeer uzelf regelmatig over de huidige status van ons privacybeleid.

Indien wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, zullen wij u automatisch op de hoogte stellen van wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Status: Juni 2020