Impressum

 

Verantwoordelijke uitgever:

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG 
Otto-Hahn-Str. 9 
D-53501 Grafschaft-Gelsdorf 
Telefon: +49 (0)22 25 - 94 15 0
Fax: +49 (0)22 25 - 94 64 94
E-Mail: info@dohse-aquaristik.de

HRA 12726 Koblenz 
Geschäftsführer: Axel Pinders 
USt.Nr. DE 1222 5 666 7 
Komplementärin: Dohse Verwaltungs GmbH, Firmensitz: 53501 Grafschaft
Handelsregister Koblenz HRB 23014, Geschäftsführer: Axel Pinders

 

Inhoud van het online aanbod
Wij bieden deze website aan het publiek aan, zodat u zich snel en eenvoudig kunt informeren over ons bedrijf. Wij streven ernaar om actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken. Zodra we van eventuele fouten op de hoogte zijn, zullen we onmiddellijk proberen deze te corrigeren.

De uitgever aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen ons, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, tenzij er aanwijzingen zijn voor opzet of grove nalatigheid van onze kant.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina's ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de uitgever liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen.

Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod en voor externe vermeldingen in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en merkenrecht
Wij streven ernaar de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's liggen. Het vermenigvuldigen of gebruiken van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

 

Online geschillenbeslechting:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.